Projekt „GENERÁCIA BEZ KAZU“

DIAMOND DENTAL – ambulancia dentálnej hygieny je aktívne zapojená do projektu Asociácie dentálnych hygieničiek s názvom Generácia bez kazu, ktorý bol spustený 20.03.2016 ku dňu ústneho zdravia.

Obsahuje štyri moduly, ktoré sú jednotlivo zamerané na konkrétnu tému, ale súbežne sú zároveň navzájom prepojené.

 

 

PROJEKT

GENERÁCIA BEZ KAZU“

 

1.Modul – Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko?

Modul je zameraný na motiváciu budúcich mamičiek .Poukazujeme na vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu a vývoj plodu.

  1. Modul – Mama, otec poďte so mnou!

Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov u detí.

3.Modul – Strážime šestku.

Je tu zahrnutá skupina deti od 6 roka. Kde sa zameriavame na prerezanie šiesteho stáleho zuba a čistenie medzizubných priestorov. U vysokého percenta detí je prerezaný šiesty – stály zub v susedstve pokazeného mliečneho zuba až do výmeny dentície ( 12. Roka života.) Poukazujeme na retenciu povlaku.

4.Modul – Veď a chráň!

Do tohto modulu by sme chceli zahrnúť všetkých zdravotníkov, lebo len dobre zmotivovaný zdravotník vie viesť a chrániť svojho pacienta.

 


Nechať odpoveď