MARTINA PAGANÍKOVÁ Diplomovaná dentálna hygienička

Člen Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov a Asociácie dentálnych hygieničiek Slovenska.

Krajský odborník pre odbor Dentálna hygiena v Prešovskom samosprávnom kraji.

V špecializovanej ambulancii dentálnej hygieny DIAMOND DENTAL Vám poskytneme nadštandardnú zdravotnícku starostlivosť, ktorej cieľom je zabezpečiť Vašu spokojnosť!